Sözlü Sunu Yarışma Bildirileri
   

 

 

 

   

Y-1
KORONER ARTER BAYPASS GREFT CERRAHİSİNDE DEKSMEDETOMİDİN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNİN MİYOKARD ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   

BÖLÜKBAŞI D, YAMAK B, TURAN S, KAZANCI D, BARDAKÇI H, KARADENİZ Ü, ÖZGÖK A

     
   

Y-2
KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİNDE TİVA İLE SUBANESTEZİK DOZDA PROPOFOLE İLAVE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HEMODİNAMİK VE STRES HORMON DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

   

ONK D, AAYAZOĞLU T, ONK O.A, AKSÜT M, GÜNAY M, ÖZENSOY A, YERSOY Ç, TÜRKMEN K, ÇOBAN A

     
   

Y-3
VÜCUT KİTLE ENDEKSİ YÜKSEK OLAN HASTALARDA UYGULANAN KORONER BYPASS AMELİYATLARI

   

GÜMÜŞ F, YEKTAŞ A, ŞİNİKOĞLU S.N, BAĞCI M, TOTOZ T, KARAYEL H, ALAGÖL A

     
   

Y-4
KARDİYAK CERRAHİ SONRASI GÖZLENEN AKUT BÖBREK HASARI İNSİDANSININ ARAŞTIRILMASI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN SAPTANMASI

   

AŞAR K, AKSUN M, KARAHAN N, COŞKUNMUSAOĞLU I, ÇAKIR H, GİRGİN S, GÜRBÜZ A

     
   

Y-5
AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI DOKU PERFÜZYONUNUN VE DÜŞÜK DEBİ TEDAVİSİNİN İZLENMESİNDE ∆P(V-A)CO2 İYİ BIR GÖSTERGE MİDİR?

   

ERENLER F, YAPICI N, KUDSİOĞLU T, ATALAN N, ÇETİN Y, SIRAKAYA N, AYKAÇ Z

     
   

Y-6
KARDİYOPULMONER BAYPAS GEÇİREN DİYABETİK HASTALARDA ANEMİ VEYA TRANSFÜZYONUN BÖBREKLER VE DİĞER ORGANLAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

   

ULUGÖL H, AYKUT G, KİLERCİK M, KUTSİOĞLU T, ATALAN N, AKSU U, ARITÜRK C, TORAMAN F

     
   

Y-7
TORASİK CERRAHİLERDE İNTRAOPERATİF MEKANİK VENTİLASYON YÖNETİMİNDE TEK AKCİĞER VENTİLASYONU YAPILAN HASTALARDA VOLÜM KONTROLLÜ VE VOLÜM GARANTİLİ BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYONUN POSTOPERATİF AKCİĞER FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

   

KOCAMAN A.C, MEÇO B.C, GÜÇLÜ Ç.Y, KOCAMAN G, DEMİRALP S

     
   

Y-8
KALP CERRAHISINDE KONTROLSÜZ DIYABET SEREBRAL MONITORIZASYONU ETKILER MI ?

   

ÖZGÖK A, ULUS T, KARADENİZ Ü, KAZANCI D, ÖZYALÇIN S, AYDIN Y